maanantai 23. maaliskuuta 2015

Puolueiden EU-kannoissa on selviä eroja

Eduskuntavaalikeskustelujen pääpaino on toistaiseksi ollut muissa kuin EU-kysymyksissä. Se on ymmärrettävää tässä taloudellisessa tilanteessa. Ottaen kuitenkin huomioon EU:n suuren painoarvon Suomen lainsäädäntötyön ja talouden kannalta äänestäjien olisi syytä kiinnittää huomiota myös puolueiden EU-linjauksiin.

Eurooppalainen Suomi ry:n tekemän kyselyn mukaan erityisesti suhtautuminen EU:n yhteiseen ilmastopolitiikkaan jakaa puolueita. Kokoomuksen, vasemmistoliiton, vihreiden ja RKP:n mielestä EU:n ilmastopolitiikan kunnianhimoa on nostettava, vaikka se tarkoittaisi eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvystä tinkimistä. Ne kannattavat myös EU:n sitoutumista merkittäviin kasvihuonepäästövähennyksiin, vaikka muut maailman suurvallat eivät sitoutuisi vastaavan tasoisiin vähennyksiin. SDP, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit eivät kannata yhtä vahvaa sitoutumista. Keskusta on valmis merkittäviin kasvihuonepäästövähennyksiin, muttei joustamaan teollisuuden kilpailukyvystä.

Vasemmistoliitto, vihreät ja perussuomalaiset eivät pidä Euroopan talouskriisin ratkaisemiseksi luotuja ratkaisuja onnistuneina. Muiden puolueiden mielestä ne ovat enemmän tai vähemmän toimivia. RKP, vihreät ja vasemmistoliitto lämpiävät ajatukselle, että EU:lla pitäisi olla mahdollisuus kerätä nykyistä suurempi osa budjetistaan itse. Kristillisdemokraatit, keskusta ja perussuomalaiset ovat tästä väitteestä täysin eri mieltä. Vihreät on ainut puolue jonka mielestä EU-tasolla pitäisi kehittää sisäisiä tulonsiirtomekanismeja.

Kolmas puolueita selvästi jakava teema on EU:n ja Yhdysvaltojen välinen vapaakauppasopimus TTIP. Kokoomuksen, keskustan, RKP:n ja kristillisdemokraattien suhtautuminen sopimukseen on myönteinen. Ne eivät usko sopimuksen vaarantavan EU-maiden kansallista itsemääräämisoikeutta tai alentavan kuluttajansuojaa. Vasemmistoliitto ja vihreät näkevät sopimuksessa toistaiseksi enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia.

Perussuomalaisia lukuun ottamatta puolueet ovat sitä mieltä, että 20 vuoden jäsenyys Euroopan unionissa on koitunut Suomelle hyödyksi. Myös Suomen vaikutusmahdollisuuksia EU:ssa pidetään hyvänä. Vain perussuomalaiset ja vasemmistoliitto näkevät nykytilanteessa selvää parantamisen varaa. Kiteyttäen voisikin todeta, että vasemmistoliitto ja perussuomalaiset ovat EU:hun kriittisimmin suhtautuvat puolueet. Vihreät ja kokoomus taas ovat EU-yhteistyöhön myönteisimmin suhtautuvat puolueet, tosin niidenkin välillä on suuria eroja painotuksissa.

Kyselyn tulokset ovat ladattavissa kokonaisuudessaan täältä.

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 21.3.2015

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti