perjantai 24. tammikuuta 2014

Huoli EU-journalismistaViimeisten vuosien aikana olen kuullut kasvavaa kritiikkiä EU-journalismia kohtaan. Monet tuntuvat olevan väsyneitä siihen, että EU:sta nostetaan esiin vain negatiivisia asioita ja puhutaan vain taloudesta. Sen koetaan antavan turhan suppean kuvan lähes koko elämänpiirin kattavasta yhteistyöstä. Lisäksi korostamalla kansallista etua normatiivisten ideaalien sijaan journalismin koetaan rapauttavan EU:n hyväksyttävyyttä ja kasvattavan euroskeptisyyttä.

Huoli on Euroopan laajuinen. Satojen eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen yhteenliittymä EYCA (European Year of Citizens Alliance) kirjasi komissiolle joulukuussa luovutettuihin politiikkasuosituksiinsa tarpeen kohentaa EU-asioista mediassa käytävän keskustelun tasoa. 

Erityisesti iltapäivälehtien sensaationhakuiset lööpit ovat saaneet monet näkemään punaista. Niiden perusteella EU tuntuu olevan varsinainen ilonpilaaja, joka käy puolustuskyvyttömien kalakukkojen, riisipiirakoiden ja saunaklapien kimppuun. Vaikka useimmat näistä lööpeistä ovat vääriin tulkintoihin perustuvia uutisankkoja, ne tuntuvat helposti jäävän osaksi EU:sta käytäviä kansalaiskeskusteluja. Usein jopa niin vahvasti, että monille kansalaisille niinkin neutraalista termistä kuin direktiivi on tullut kirosana.  

Poliitikkojen ja EU-instituutioiden on tietysti helppo vierittää vastuu EU:n huonosta maineesta ja demokratiavajeesta journalisteille, mutta oikeasti vikaa on myös EU:ssa. Haastattelututkimuksissa journalistit ovat todenneet, että EU on sekä haastava jutun aihe että tietolähde. Lähtökohta on, että EU-asiat kiinnostavat syvemmin vain erittäin harvoja. Jotta ihmiset saadaan lukemaan EU-juttuja, on päätöksiä popularisoitava. EU:n tuottama tieto on kuitenkin usein niin teknistä, että tulkintavirheitä on vaikea välttää. Lisäksi päätösten avaaminen lukijoille vaatii usein paljon muita aiheita pidempiä selityksiä. EU-aiheiden kiinnostavaksi tekemistä hankaloittaa myös se, että usein ideologiset konfliktit ja tunnetut yhteen ottavat henkilöt puuttuvat. 

Mediassa käytävällä keskustelulla on epäilemättä suuri vaikutus kansalaismielipiteeseen ja demokratian toimivuuteen. Taloudellisen ja poliittisen integraation edessä olisi myös toivottavaa, että rajat ylittävää keskustelua EU:sta käytäisiin paljon nykyistä enemmän. Toistaiseksi näyttää kuitenkin todennäköiseltä, että eurooppalainen julkinen keskustelu käydään jatkossakin pääasiassa kansallisvaltioiden rajojen sisällä.  Tällöin Euroopan tulevaisuutta koskevien yhteisten tavoitteiden hahmottaminen on vaarassa jäädä kansallisvaltioiden ”itsekkyyden jalkoihin”.

Onneksi positiivisiakin merkkejä on ilmassa. Kansainvälisten tutkimusten mukaan monissa EU-maissa keskustellaan jo varsin yhteneväisesti EU:sta, eli julkisiin keskusteluihin nousevat samat teemat samoin painotuksin suurin piirtein samanaikaisesti. Poikkeuksen säännöstä muodostaa Iso-Britannia, jossa euroskeptiset aihevalinnat saavat paljon muita maita enemmän palstatilaa. Se näkyy myös EU:n kannatuslukemissa.  

Suomessa EU-journalismia on tutkittu vuosikymmenien varrella jonkin verran, mutta pääasiassa joko journalistisen työn näkökulmasta tai jonkin rajatumman teeman, kuten euroskeptismin näkökulmasta. Yhtään yleiskatsausta suomalaisessa journalismissa esiin nousevista EU-aiheista ja käytetyistä kehyksistä ei ole tehty. Eurobarometreistä kuitenkin tiedämme, että suomalaisten tietämys EU-asioista on heikompaa kuin EU:ssa keskimäärin, joten siinä mielessä EU:sta käytävää julkista keskustelua tulisi ehdottomasti tutkia tarkemmin myös Suomessa

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti