keskiviikko 22. huhtikuuta 2015

Supervallan ja sen kansalaisten suuri vastuu

Hämähäkkimies-elokuva on tehnyt tunnetuksi Theodore Rooseveltin aikoinaan kirjoittaman kuolemattoman toteamuksen "suuri valta tuo mukanaan suuren vastuun". Näiden sanojen myötä identiteettiään pohtiva Peter Parker ymmärtää, ettei hän voi pakoilla vastuuta. Hänen on otettava vastaan suuri vastuu, joka hänelle annetuista suurista voimista seuraa. Se on hänen lahjansa mutta myös hänen kirouksensa.

Samoin identiteettinsä kanssa painivan EU:n tulisi ymmärtää suuri vastuunsa maailman tilasta ja alkaa toimia sen mukaisesti. EU:n lähialueilla on meneillään lukuisia vakavia konflikteja, joiden rauhanomaiseen ratkaisuun EU:n tulee pystyä vaikuttamaan. Se on EU:n uskottavuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Kehitysyhteistyön saralla EU on jo todellinen supervalta. Vuonna 2013 Euroopan unioni ja sen jäsenmaat antoivat apua 56,5 miljardilla eurolla, mikä oli 52 prosenttia kaikesta maailmassa annetusta julkisesta kehitysavusta. Asemansa vuoksi EU:lla on myös todelliset mahdollisuudet vaikuttaa siihen, millaiset kestävän kehityksen tavoitteet syksyllä pidettävässä YK:n yleiskokouksessa hyväksytään. Pyritäänkö siihen, että saadaan tavoitteet, jotka kaikki voivat saavuttaa ilman erityisiä ponnisteluja vai halutaanko sellaiset tavoitteet, joiden saavuttaminen todella muuttaisi maailmamme kestävämmäksi ja oikeudenmukaisemmaksi.  

Pelkän rahan lisäksi EU:n pitää pystyä johtamaan myös esimerkillään. Suurena kauppamahtina EU on vastuussa suuresta määrästä maailman saasteita ja jätteitä. Noudattamalla itse niitä periaatteita, joita se vaatii muilta, EU voi suoraan edistää kestävän kehityksen tavoitteita myös rajojensa ulkopuolella.

Myös EU:n sääntelyn ja sen solmimien kauppasopimusten vaikutukset heijastelevat laajalle. EU on yksi avaintoimijoista tavoiteltaessa veronkierron, verojen välttelyn ja verokilpailun hillitsemistä. Yhtiöiden verojen välttely ja yksityishenkilöiden veronkierto on tunnistettu kaikkien maiden ongelmaksi, mutta kehitysmailla on keskimäärin rikkaita maita heikommat resurssit puuttua ongelmaan. Sen vuoksi päävastuu asian korjaamisesta on kehittyneillä mailla.

EU:n solmimat kauppasopimukset ovat todellisia tehonyrkkejä ihmisarvoisten työolojen ja sosiaalisen vastuun edistämiseen, joita EU arvostelijoiden mukaan käyttää aivan liian vähän tähän tarkoitukseen. Yhdessäkään EU:n tähän saakka neuvottelemassa kauppasopimuksessa ei ole tiukkoja sanktioita työntekijöiden oikeuksien polkemista tai muita ihmisoikeusrikkomuksia vastaan. Yhdysvaltojen solmimissa vapaakauppasopimuksissa tällaisia on, joten mikäli EU:n ja USA:n välille syntyy vapaakauppasopimus, sen sisältö voi näyttää suuntaa myös muille sopimuksille.

Meillä eurooppalaisilla äänestäjillä on valtaa vaikuttaa satojen miljoonien ihmisten elämään, ja vuonna 2013 julkaistun Eurobarometrin mukaan me myös haluamme muutosta. Sen mukaan peräti 83 prosenttia EU-maiden kansalaisista pitää kehitysmaiden ihmisten tukemista tärkeänä ja rahallisenkin tuen lisäämistä kannattaa 61 prosenttia. Lisäksi jopa kaksi kolmesta EU:n kansalaisesta on sitä mieltä, että kehitysmaiden köyhyyden voittamisen tulisi olla yksi unionin pääprioriteeteista.

Kaikkien kehitysmaiden tilanteesta huolestuneiden kansalaisten olisi hyvä tietää, että vain kolme kahdeksasta vuosituhattavoitteesta saavutetaan tämän vuoden loppuun mennessä. Lapsikuolleisuus on vähentynyt, puhtaan juomaveden määrä on kasvanut ja HIV-tartuntojen määrä on kääntynyt laskuun. Nämä ovat hyviä uutisia, mutta maailma ei ole tullut valmiiksi. Vailla riittävää määrää ruokaa ja mahdollisuutta kouluttautua ovat yhä sadat miljoonat lapset ympäri maailman.

Tietämällä enemmän osaamme myös vaatia poliitikoiltamme enemmän. He päättävät viime kädessä siitä, kuinka tosissaan veronkiertoon tai ilmastonmuutokseen halutaan puuttua, miten avoimesti ja millaisin kriteerein EU:n kauppasopimukset solmitaan, sallitaanko työolojen polkemista kehitysmaissa vai ei. Heillä on ylipäätään valta päättää siitä, millainen globaali toimija EU on tulevaisuudessa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti